Mod KræftSe kontrolrapport

Thorsbjerggaards historie

I 2006 bliv Peter Brødsgaard tildelt De Sjællandske Landboforeningers hæderslegat med følgende begrundelse: Peter Brødsgaard har gjort Thorsbjerggaard til en af egnens smukkeste og mest harmoniske specialgrødebedrifter.

Efter endt landbrugsuddannelse begyndte Peter så småt begyndte at dyrke specialafgrøder sammen med sin far, Poul Brødsgaard, i 1984. De begyndte et glidende generationsskifte.

Udover at Peter Brødsgaard har renoveret stuehuset, er driftsbygningerne blevet ført helt ajour. Den oprindelige stald er omdannet til et moderne velfærdshus for gårdens ansatte. Der er investeret i en stor, moderne løg-lade med computerstyret tørreri.

Der er bygget en ny lager- og pakkehal på 800 kvm, herunder 225 til køl af majsproduktionen.1 dag dyrkes der på Thorsbjerggaard omkring 140 hektar med et afgrødevalg, som i vid udstrækning er baseret på højværdiafgrøder - eller specialafgrøder som løg, blandt andet til Peters i& 'Ha Løg Sa', med fire forskellige slags, der sælges i Netto.

Endvidere er der frugt, bær, konservesærter og forskellige frøafgrøder.Og han har været med til at introducere helt nye supersøde majssorter på det danske marked.

Rispilaff med majs
Rispilaff med majs